10
07.14

Zasadniczym kryterium podziału systemów zagospodarowania wody deszczowej jest miejsce lub/i zakres wykorzystania zebranej deszczówki. Wyróżnić zatem możemy systemy ogrodowe, czyli takie w których woda przeznaczona jest do ogólnego zastosowania zewnętrznego np. do podlewania zieleni i innych prac zewnętrznych, a drugi rodzaj to systemy wykorzystujące wodę deszczową wewnątrz budynku. W ramach tej drugiej grupy możemy wydzielić podgrupę układów, które wodę deszczową kierują na użytek instalacji wewnętrznej, a także pozwalają wykorzystać jej zasoby do innych celów np. ogrodowych. Systemy ZWD stosowane są zarówno w budownictwie mieszkaniowym, zwłaszcza w budownictwie jednorodzinnym, w gospodarstwach rolnych oraz w obiektach komercyjnych i użyteczności publicznej np. placówki medyczne, hotele, ośrodki SPA. W sytuacji, gdy w nowobudowanych obiektach np. stacje benzynowe powstające przy nowych trasach, dostęp do infrastruktury bywa utrudniony, to jedno z najlepszych rozwiązań do pozyskiwania wody do celów gospodarczych. System ukierunkowany np. tylko na dostarczanie wody do spłukiwania WC powinien w większości przypadków zaspokoić niemal w 100% to zapotrzebowanie. Potwierdzają to empiryczne obserwacje odczytów wodomierzy w budynku z zainstalowanym takim systemem.

System zagospodarowania wody deszczowej składa się z kilku elementów, w którym kluczową rolę odgrywają: magazyn, czyli zbiornik i technologia wyprowadzenia wody ze zbiornika i dostarczenia jej do wskazanych odbiorników. Może to być najprostsze rozwiązanie, w którym deszczówka  grawitacyjne odprowadzona jest przez zwykły zawór spustowy (zbiorniki naziemne), aż po złożone układy pompowe wraz z automatyką sterującą połączoną z system inteligentnego zarządzania budynkiem. Uzupełnieniem są zestawy filtrów, zabezpieczeń, przyłączy, układów uzupełniania oraz układy przelewowe i rozsączające etc. Całość ma za zadanie nie tylko bezpieczne i odpowiednie retencjonowanie zebranej wody, ale również dbać o jej jakość i zapewnić sprawne i efektywne wykorzystanie zmagazynowanych zasobów.

Oferta zbiorników dostępnych na rynku jest bardzo szeroka, a ich uszeregowanie możemy rozpocząć od lokalizacji montażu w/przy danym obiekcie: możemy korzystać ze zbiorników naziemnych i podziemnych – w zależności o lokalnych potrzeb i możliwości. Do niedawna najczęściej wykorzystywanym do produkcji zbiorników materiałem był beton i stal, jednak dziś coraz większą popularność z uwagi na łatwość logistyki, wytrzymałość, trwałość, funkcjonalność czy estetykę są zbiorniki tworzywowe. Naziemne zbiorniki posiadają możliwość zmagazynowania od kilkuset litrów do nawet 1000m3 deszczówki - tzw. zbiorniki elastyczne(!). Podziemne zborniki z tworzywa osiągają pojemność od kilkuset do kilkunastu tysięcy litrów. Największe zbiorniki są w stanie zmagazynować kilkadziesiąt m3 wody. Ważnym kryterium podziału jest także wytrzymałość zbiornika: obciążenie np. wyłącznie ruchem pieszym, ruchem samochodów osobowych, czy nawet ruchem samochodów ciężarowych. Jeżeli ze względu na dużą powierzchnię zlewni, potrzeba sporej objętości retencyjnej, to istnieją rozwiązania pozwalające połączyć kilka zbiorników w układ szeregowy, działający na zasadzie naczyń połączonych.

                       montaż zbiornika zagospodarowanie wody deszczwej         zagospodarowanie wody deszczowej zbiornik podziemny         polaczenie kilku zbiorników zagospodarowanie wody deszczowej

Materiał z jakiego wykonane są zbiorniki ma istotny wpływ na jakość magazynowanej wody. Badania, przeprowadzone w Niemczech w 1997 roku przez LWG Veitshoechheim na bazie 44 systemów gromadzenia i wykorzystania wody deszczowej, wykazały, że woda magazynowana w zbiornikach wykonanych z polietylenu ma znacznie korzystniejsze parametry niż ta magazynowana w zbiornikach betonowych. Małe zbiorniki tworzywowe mają dodatkowo istotną zaletę – łatwość transportu i możliwość posadowienia bez użycia ciężkiego sprzętu, a do ich montażu wystarczą jedynie dwie osoby. Poniżej kilka przykładów rozwiązań zagospodarowania wody deszczowej:

Zbiorniki naziemne dekoracyjne:

Zagospodarowanie wody deszczowej zbiorniki rainbowl

Zaawansowane technologie produkcji i nowoczesne materiały pozwoliły połączyć estetykę i funkcjonalność zbiorników. Zbiorniki naziemne, wykorzystywane do utrzymania zieleni, przyjmują najróżniejsze kształty, kolory i pojemności. W polskich warunkach klimatycznych ich eksploatacja ogranicza się do okresu od wiosny do jesieni, a na okres zimowym odcinany jest do nich dopływ wody. Specyficzną wersją zbiorników naziemnych jest rozwiązanie przeznaczone do montażu wewnątrz budynku np. w piwnicy. Wówczas wodę deszczową, czy też roztopową można gromadzić i wykorzystywać przez cały rok.

Zbiorniki naziemne najczęściej wykonywane są z tworzyw sztucznych takich jak polietylen, ale spotyka się wykonane z drewna i metalu. Dominujące kształty to cylindry, walce, prostopadłościany. Spotyka się też imitacje domków i innych kształtów spotykanych w środowisku naturalnym w tym pni, skał i głazów.

zbiornik dekoracyjny na wodę deszczową  zagospodarowanie wody deszczowej zbiornik beczka  zbiorniki dekoracyjne do ogrodu  zbiornik dekoracyjny woda deszczowa kamien

Zbiorniki dekoracyjne charakteryzują się pojemnościami od 150 -200 do około 800-1000 litrów. W celu uzyskania większych pojemności zbiorniki można łączyć szeregowo.

                                                           jumbo zbiornik dekoracyjny

Woda do zbiorników dekoracyjnych doprowadzana za pomocą zbieraczy wprost z rynien.

Systemy ogrodowe (z wykorzystaniem pomp)

Można wyróżnić kilka rodzajów systemów ogrodowych. Jako kryterium podziału stosować można:

 • materiał, kształt i wielkość zbiornika,
 • zastosowany rodzaj filtracji (1. filtry przepływowe, gdy nadmiar wody odprowadzany jest do kanalizacji lub rowu, 2. filtry zbierające, gdy przelew ze zbiornika połączony jest z układem rozsączającym wodę do gruntu),
 • lokalizacja filtra (wewnątrz lub na zewnątrz zbiornika),
 • kierunek odprowadzenie nadmiaru deszczówki,
 • lokalizacja pompy,
 • oraz sposób dystrybucji wody.

Ze względu na lokalizację systemu pompowego możemy rozróżnić dwa podstawowe rodzaje systemu:

 • system wyposażony w pompę samozasysającą umieszczoną na powierzchni terenu,

 • system wyposażony w automatyczną pompę zatapialną umieszczoną w zbiorniku

RWA Gartenpaket Einbaubeispiel

W ramach systemów ogrodowych deszczówka może być wykorzystywana do podlewania zieleni w ogrodzie, mycia np. tarasów, podjazdów i samochodów. Coraz popularniejszym kierunkiem zastosowania tych systemów jest połączenie ich z automatycznym systemem nawadniającym wykorzystującym zraszacze.

Systemy wykorzystujące wodę deszczową wewnątrz budynku (np. domowe)

W ramach systemów wewnętrznych można wyróżnić również kilka ich rodzajów. Jest tu kilka elementów wspólnych z systemami ogrodowymi. Podobnie jak w poprzednio jako kryterium podziału można przyjąć:

 • materiał, kształt i wielkość zbiornika,
 • zastosowany rodzaj filtracji (filtry przepływowe lub zbierające),
 • lokalizacja filtra (wewnętrzne lub zewnętrzne)
 • kierunek odprowadzenie nadmiaru deszczówki,
 • rodzaj i lokalizacja systemu pompowego,
 • rodzaj zastosowanego systemu uzupełniania systemu wodą wodociągową w okresach braku opadów.

Rozpatrując kryterium lokalizacji systemu pompowego oraz elementów uzupełniania wodą wodociągową możemy rozróżnić dwa główne typy:

 • zawierające centralę deszczową ze zintegrowanym uzupełnianiem wodą wodociągową i zlokalizowaną wewnątrz budynku

RWA Haustechnikpaket II Einbaubeispiel

 • oraz zawierające pompę zatapialną umieszczoną w zbiorniku i systemu uzupełniania umieszczony w budynku.

Systemy „domowe” (lub domowo-ogrodowe) wykorzystują wodę deszczową do zasilania spłuczek, pisuarów, pralek w budynkach oraz w wielu przypadkach  obsługują również układy podlewania zieleni. Systemy ZWD mogą być również stosowane w budynkach hotelowych, przemysłowych i biurowych, gdyż dostępne są technologie umożliwiające obsługę tak dużych obiektów. Zasada działania systemów domowych i stosowanych w większych obiektach jest identyczna.

Systemy gromadzenia i wykorzystania wody deszczowej zdobywają sobie coraz liczniejsze rzesze zadowolonych użytkowników w naszym kraju. Dobrze dobrany, zaprojektowany i wykonany system daje wymierne oszczędności i pozwala znacząco uniezależnić się od dostawców wody i odbiorców ścieków.

                                                                       ZWD ikony-ekologiczny                ZWD ikony-ekonomiczny                 ZWD ikony-użytkowy                    ZWD ikony-prawo

                                       Aspekt ekologiczny   Aspekt ekonomiczny   Aspekt użytkowy       Aspekty prawne

 

Bezpłatna wycena
Chciałbyś otrzymać bezpłatną wycenę? Wypełnij formularz
albo skontaktuj się z nami:
tel: 696 562 972
biuro@infinityenergia.pl
pełne dane firmy:
AB Synergy Adam Budny
ul. Chwaszczyńska 170 C
81-571 Gdynia
[zobacz na mapie]

NIP: 666-179-13-61
Regon: 302016496

Konto bankowe: Bank Millennium
50 1160 2202 0000 0002 4857 6275
 
Kontakt:
tel: 696 562 972
biuro@infinityenergia.pl