Zagospodarowanie wody deszczowej rozwiązaniem pozwalającym na obniżenie kosztów użytkowania budynku.


Polska jest krajem, gdzie obserwujemy bardzo dynamiczny rozwój zainteresowania i stosowania wszelkich technologii pozwalających na zmiejszenie kosztów eksploatacji budynków. Dotyczy to zarówno obiektów użyteczności publicznej, budynków komercyjnych oraz budownictwa jednorodzinnego. Wpływ na ten stan mają m.in. programy unijne preferujące projekty proekologiczne i służące poprawie efektywności energetycznej. Dziś podstawowym kryterium przyjmowanym przy konstruowaniu nowoczesnych obiektów jest m.in. szacowana wysokość kosztów eksploatacyjnych. Kończące się zasoby paliw kopalnych lub/i malejący dostęp do rozpoznanych złóż, światowa sytuacja geopolityczna są kluczowym determinantem wpływającym na kierunki strategii funkcjonowania całych gospodarek w tym zakresie.

Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że kurczące się zasoby tradycyjnych źródeł energii przełożą się na wzrost ich cen, a przecież inwestycje budowlane z założenia powstają z myślą o co najmniej kilkudziesięcioletniej perspektywie użytkowania. Nie dziwi zatem stale rośnący poziom aktywność konstruktorów oraz inwestorów w obszarze poszukiwania jak najefektywniejszych rozwiązań technologicznych. Ten cały wysiłek ma służyć uzyskaniu możliwie najlepszego efektu ekonomicznego, a siła nacisku wzrasta wraz z kolejnymi aktualizacjami taryf dostawców energii. Z naszego doświadczenia wynika, że dziś nawet po rozpoczęciu użytkowania obiektu, inwestorzy starają się jeszcze dopracować swoje budynki dążąc do wyeliminowania najsłabszych punktów.

Rewolucję w budownictwie mieszkaniowym rozpoczęła stolarka okienna, kolejnym obszarem zainteresowania była termoizolacja, który szybko rozszerzył się na pozyskanie najefektywniejszych źródeł ciepła, koszty energii elektrycznej spowodowały wzrost popularności energooszczędnych systemów oświetlenia, a w poszukiwaniu dalszych oszczędności wzrosło zapotrzebowanie na instalacje prądotwórcze. Rekuperacja i odzysk ciepła - kolejny obszar - przez wielu jeszcze niedoceniony - którego zastosowanie wymusiła konstrukcja domów energooszczędnych tzw. szczelnych domów. Energooszczędna wentylacja mechaniczna - bez niej nie bylibyśmy w stanie zapewnić wymiany powietrza, a przecież rekuperacja to jedyne logiczne uzupełnienie energooszczędnego domu, zwłaszcza w naszym klimacie.

Intensywny rozwój podmiejskich miejscowości, małych wsi zamieniających się w wielkie sypialnie, rozwój centrów biurowo handlowych w miastach w połączeniu z niedofinasnowaną i zaniedbaną przez lata infrastrukturą podziemną sprawił, że obecne systemy są niewystarczające i mało wydajne. Dzięki funduszom unijnym zapoczątkowano szeroki program modernizacji i rozwoju istniejących sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. W ślad za inwestycjami niestetety ruszyły wartości rachunków za wodę i ścieki - inwestycje same się nie sfinansują - nie zapominajmy, że to dopiero początek. Wartość szacowanych przez IGWP nakładów na inwestycje w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną osiągnie w najbliższych latach 30 mld zł. Jak zostaną pozyskane te fundusze? W większości z kieszeni odbiorców wody i dostawców ścieków, czyli od nas wszystkich.

W ostatnim czasie koszt wody wodociągowej wzrósł znacznie bardziej niż koszty pozostałych mediów. Główne przyczyny to rosnące koszty:

  • wydobycia i uzdatnienia wody
  • procesów oczyszczania ścieków

Pamiętajmy, że zapewnienie wysokiej jakości wody wodociągowej wymaga znacznej ilości energii, dlatego każde rozwiązanie pozwalające lepiej i efektywniej gospodarować wodą ma dziś swoje uzasadnie już nie tylko ekologiczne, ale przede wszystkim ekonomiczne. Etap zmiany podejścia do systemów ZWD kraje Europy Zachodniej mają już za sobą, gdzie systemy zagospodarowania wody deszczowej są w niektórych krajach obowiązkowe!

Zagospodarowanie deszczówki - dzięki niemu obniżysz koszty utrzymania domu.

diagram kołowy zużycnie wody

Rys. Diagram przedstawia strukturę zużycia wody w gospodarstwie domowym

Zastępując wodę wodociągową deszczówką można zaoszczędzić 50% zużycia drogiej wody wodociągowej!


Analizując ekonomiczne uzasadnienie inwestycji w system zagospodarowania wody deszczowej należy przyjąć w kalkulacji zużycie i cenę wody/ścieków nie tyle aktualną co prognozowaną. Już dziś różnice cen pomiędzy poszczególnymi gminami sięgają kilkudziesięciu złotych za m3. Wg. IGPW w ciągu kilku lat będziemy płacić za wodę średnio od 12 zł/m3 do 16 zł/m3, a w miastach – cena powyżej 20 zł/m3 nie będzie jakąś anomalią. Inwestycje to jeden z dereminantów kształtowania cen, drugi element to koszty utrzymania sprawności sieci. Zatem mając dostęp do technologii pozwalających wykorzystywać deszczówkę, wielkim marnotrawstwem byłoby nie zagospodarowanie jej zasobów.

 

Wykres zużycia wody wodociągowej do spłukiwania WC w budynku jednorodzinnym

Powszechny podatek od tzw. deszczówki coraz bardziej realny

"Zabetonowane miasta", czyli ograniczenie do minimum powierzchni terenów zielonych, wielkie parkingi, gęsta zabudowa, wybrukowane place - to wszystko sprawia, że deszczówka nie jest odprowadzana poprzez tereny zielone wprost do gruntu, tylko do kanalizacji deszczowej (jeśli istnieje), najczęściej jednak do kanalizacji ogólnospławnej, czyli tak naprawdę do oczyszczalni ścieków. Przyczyną tego stanu jest struktura istniejącej sieci kanalizacyjnej. Dziś na wielu terenach do oczyszczalni trafia „deszczówka” wraz ze ściekami mimo, że jej poziom zanieczyszczenia różni się znacznie od ścieków komunalnych. Tak duża ilość ścieków to nielada wyzwanie dla przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych zarówno pod względem technologicznym jak i kosztowym. To m.in. dlatego w niektórych miastach wprowadzono opłaty za odprowadzanie wód opadowych z posesji, by wciągnąć podmioty odprowadzające „deszczówkę” w partycypowanie w kosztach utrzymywania i modernizacji kanalizacji. Wysokość opłat naliczana jest od powierzchni zbierającej deszczówkę czyli np. dachów, parkingów etc. Im większy obiekt, czyli im większa powierzchnia utwardzona (tzw. zlewnia), tym większe obciążenie podatkowe.

Metodologię naliczania podatków od deszczówki reguluje ustawa o zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków z dnia 17 lipca 2001 r. Rozporządzenie ministra budownictwa, które ukazało się 18 czerwca 2006 r. sankcjonuje sposób określania taryf, wzory wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Utrzymanie i modernizacja sieci kanalizacyjnej jest nieustającym procesem. Standardowe czynności przeglądowe, serwisowe, a przede wszystkim awarie generują istotne koszty w budżecie zakładu wodociągowego - wystarczy spojrzeć jakie zamieszanie drogowe wywołuje usuwanie takiej awarii w ciągu komunikacyjnym, w tym przywrócenie jezdni do stanu sprzed naprawy. W obecnych czasach, gdzie działanie w oparciu o rachunek ekonomiczny dotarło nawet do przedsiębiorstw publicznych, wymusiło szukanie środków finansowych w wielu źródłach. Władze miast, które wprowadziły takie opłaty, uzasadniają swoją decyzję powołują się na fakt, że dotychczas koszty te ukryte były opłatach za wodę i ścieki.

Wprowadzając do użytku system zagospodarowania wody deszczowej uzyskujemy możliwość zwolnienia z opłat za deszczówkę.

Dopłaty samorządów do systemów zagospodarowania wody deszczowej

Niektóre samorządy postanowiły inaczej ulżyć zakładom wodociągowym, wprowadzając system dopłat dla inwestorów instalujących systemy do zagospodarowania wody deszczowej. W ostatnim czasie, miastem, które wprowadziło takie rozwiązanie i szeroko promowało je w mediach, był Kraków, ale od kilku lat różne formy wsparcia inwestycji regulujących gospodarkę wody opadowej, stosują miasta trójmiejskiej aglomeracji Gdańsk, Sopot. To dość mało i zdajemy sobie sprawę, że być może wymienione miasta nie wyczerpują w pełni listy samorządów, które wybrały podobną drogę, jednak brak promocji takiej formuły wsparcia sprawia, że programy te są praktycznie martwe. Liczymy, że dzięki takim firmom jak nasza, idea wspierania inwestycji przynoszących korzyści ekologiczne oraz ekonomiczne rozszerzy się w sposób istotny i zauważalny o systemy do zagospodarowania wody deszczowej.

Czym różni się idea pozyskiwania naturalnego opadu (deszczu) od idei wykorzystania innych sił natury - energii wiatru, energii słońca, pływów ?

                                                                       ZWD  ikony-podział                ZWD  ikony-ekologiczny                 ZWD  ikony-użytkowy                    ZWD  ikony-prawo

                                         Podział systemów   Aspekt ekologiczny    Aspekt użytkowy        Aspekty prawne

infinity kol
artykuły i Aktualności
10
11.2017

Informacja nt. dotacji do zagospodarowania wody deszczowej w Gdańsku

Szanowni Państwo,   Miasto Gdańsk przygotowało dla mieszkańców kampanię "Nie zalewaj!", która ma promować lepsze przygotowanie miasta na ulewne opady i jednocześnie informuje o możliwości pozyskania dotacji na zagospodarowanie wody deszczowej. Oferta...

Kategoria: Aktualnościczytaj całość
11
09.2017

Nawilżacz powietrza EVAP

Nawilżacz EVAP pozwala w bezpieczny i energooszczędny sposób uzyskać odpowiednią wilgotność powietrza w domu. EVAP zwieksza komfort w domu i zapwenia zdrowszy klimat w wewnątrz.  KomfortSuche powietrze może powodować dyskomfort i objawy...

Kategoria: Aktualnościczytaj całość
pełne dane firmy:
AB Synergy Adam Budny
ul. Chwaszczyńska 170 C
81-571 Gdynia
[zobacz na mapie]

NIP: 666-179-13-61
Regon: 302016496

Konto bankowe: Bank Millennium
50 1160 2202 0000 0002 4857 6275
 
Kontakt:
tel: 696 562 972
biuro@infinityenergia.pl
 
Zamknij X

Ta strona używa plików cookie. Dowiedz się więcej