18
09.14

       

    foto 0-3  foto 1-6  foto 1-9  foto 0-6

Zobacz nasze realizacje >>

Każdy system rekuperacji wykonywany przez naszą firmę powstaje w oparciu o obliczenia i projekt, który pozostaje w zgodnie z obowiązującymi w Polsce normy dotyczącymi instalacji wentylacyjnych:

- PN – 83/B-03430 Az3 2000 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej.

- Dz.U. Nr 75 -Rozporządzenie Ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, z dnia 12.02.2002 z późniejszymi zmianami w Dz. U. nr 56 z dnia 12 marca 2009 Rozdział 6 Wentylacja i klimatyzacja

- PN-89/B-10425 - Przewody dymowe, spalinowe i wentylacje murowane z cegły. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze

oraz wytyczne Stowarzyszenie Polska Wentylacja nr SPW-W/I i praktyczną wiedzę – własny know – how. Pracę nad projektem rozpoczynamy od poznanie oczekiwań inwestora w kwestii technologii dystrybucji powietrza, sporządzenia bilansu zapotrzebowania na powietrze, doborze odpowiedniej wydajności rekuperatora, zapoznania się ze specyfiką obiektu m.in. poprzez wizytę na budowie, wszystko po to, by działanie systemu wentylacji mechanicznej osiągnęło postawione przed nim wymagania techniczne oraz spełniło indywidualne oczekiwania inwestora.

               tło ciemne   Co zawiera wycena rekuperacji?              tło ciemne    Jak wykonujemy montaż rekuperacji?              tło ciemne    Zakres serwisu rekuperacji

Dlaczego projekt jest tak ważny?

Pamiętaj!

Jedynie instalacja powstała w oparciu o prawidłowo wykonany projekt i poprzedzające go obliczenia zapewni prawidłową pracę systemu wentylacji . To na podstawie prac projektowych można precyzyjnie określić typoszereg centrali wentylacyjnej (wydajność vs. spręż) – serca systemu wentylacyjnego, optymalną trasę prowadzenia kanałów i lokalizację centrali, długość i średnicę kanałów oraz ilość punktów nawiewnych i wywiewnych oraz ich umiejscowienie. To dzięki prawidłowym obliczeniom, które stanowią podstawę projektu instalacja jest cicha i efektywna. Projekt powstaje także z myślą o pozostałych uczestnikach procesu budowlanego m.in. instalatorach wod. - kan, ogrzewania, centralnego odkurzacza, elektryków, a także architektów wnętrz. Wszystko po to, by spełnić indywidualne oczekiwania Inwestora. Projekt i dokumentacja techniczna stanowią integralną część oferowanej przez nas kompleksowej usługi montażu.

 

Bezpłatna wycena
Chciałbyś otrzymać bezpłatną wycenę? Wypełnij formularz
albo skontaktuj się z nami:
tel: 696 562 972
biuro@infinityenergia.pl
pełne dane firmy:
AB Synergy Adam Budny
ul. Chwaszczyńska 170 C
81-571 Gdynia
[zobacz na mapie]

NIP: 666-179-13-61
Regon: 302016496

Konto bankowe: Bank Millennium
50 1160 2202 0000 0002 4857 6275
 
Kontakt:
tel: 696 562 972
biuro@infinityenergia.pl