Rekuperacja i rekuperator

Rekuperator – serce systemu rekuperacji – to centrala wentylacyjna z wymiennikiem ciepła, która wprowadziła nowy standard w dziedzinie projektowania i budowania współczesnych domów, zwłaszcza energooszczędnych i pasywnych, w których rekuperacja jest obowiązkowa oraz tzw. domów hybrydowych. Rekuperacja w domu to gwarancja niższych kosztów ogrzewania, mniejszych strat ciepła i lepszej jakości powietrza — to komfort dla Ciebie i Twojej rodziny. Nowoczesne technologie sprawiają, że obecnie dostępny jest nie tylko rekuperator do domu, nic nie stoi na przeszkodzie by wykorzystywana była także rekuperacja w mieszkaniu — wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła coraz częściej stosowana jest w obiektach wielorodzinnych. Rekuperator do mieszkania to niezwykle korzystna inwestycja, którą szybko odczujesz.

Rekuperator do mieszkania i do domu

jak działa rekuperacja

Rys. Schemat działania systemu rekuperacji.

Obecnie dostępne technologie budowlane dają szereg nowych możliwości, które wprowadziły budownictwo jednorodzinne w zupełnie nową erę. Jedną z nich jest wentylacja z odzyskiem ciepła, czyli tak zwana rekuperacja w domu. Czym jest rekuperator? Dzięki temu urządzeniu powietrze, które napływa do pomieszczeń w domu lub w mieszkaniu, ogrzewane jest bez dodatkowych nakładów energii. Jak to możliwie? Odpowiedź kryje się wewnątrz centrali wentylacyjnej, którą są właśnie rekuperatory. Rekuperator do domu lub mieszkania to wymiennik ciepła, który wymusza przepływ strumienia powietrza zimnego, zewnętrznego w bezpośrednim sąsiedztwie strumienia powietrza ciepłego, wywiewanego z domu/mieszkania tzw. zużytego. Strumienie powietrza oddzielone są od siebie cienką płytą, przez którą dochodzi do „przekazania” temperatury. Materiał, z którego wykonane są płyty wymiennika, to najczęściej tworzywo sztuczne, opcjonalnie umożliwiające zjawisko entalpii tzn. odzysk wilgoci z powietrza wywiewanego lub, rzadziej, aluminium. Swoją konstrukcją rekuperator do mieszkania lub domu przypomina nieco plaster miodu i sprawia, że choć oba strumienie płyną obok siebie, to nie mieszają się. Wielu osobom błędnie wydaje się, że odzysk ciepła realizowany przez wymiennik związany jest z zawracaniem do pomieszczeń powietrza ciepłego (recyrkulacja), ale rekuperacja w mieszkaniu czy domu to ODZYSK CIEPŁA Z POWIETRZA WYWIEWANEGO, A NIE RECYRKULACJA POWIETRZA.

Rekuperacja w mieszkaniu i w domu

budowa rekuperatora airpack

Rys. Konstrukcja rekuperatora AirPack 500h

Grafika wyminik ciepła logo2

Rys. Działanie wymiennika ciepła w rekuperatorze

Dlaczego właśnie rekuperacja i rekuperator ?

Rekuperator, to integralna część systemu rekuperacji i siła napędowa całego systemu. Rekuperator do domu lub mieszkania pozwala kontrolować proces wentylacji wewnątrz pomieszczeń i dostosowywać jej intensywność do potrzeb. Jest to zupełnie nowa jakość, zupełnie niedostępna dla wentylacji grawitacyjnej i podkreślenie zasadniczej różnicy pomiędzy rekuperacją a wentylacją grawitacyjną. Podstawowe znaczenie jakie mają wymienniki to zapewnienie wymiany powietrza wewnątrz budynku ze zużytego na świeże. Podsumujmy: rekuperator to centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna służąca wymianie powietrza (pierwsza i podstawowa funkcja) z odzyskiem ciepła (druga funkcja). Innymi słowy: pojęcia rekuperator i rekuperacja, to synonimy sprawnej i energooszczędnej wentylacji w naszym domu.

czy rekuperacja się opłaca

Czy rekuperacja się opłaca? 

Co zyskujemy dzięki niemu ?

Wiemy już, że rekuperator pozwala na wentylację z odzyskiem ciepła. Zastosowanie wymienników niesie za sobą także inne korzyści: odzysk ciepła na poziomie nawet 95% (w przypadku wymienników przeciwprądowych) wymiernie przekłada się na niższe koszty ogrzewania mieszkania lub domu nawet o 40%! Dlaczego? Świeże powietrze, które dociera do pomieszczenia jest podgrzewane powietrzem, które jest wywiewane. Układ grzewczy uzupełnia wówczas niewielką amplitudę temperatur pomiędzy nawiewaną z anemostatów wartością np. 18° Celsjusza a 20° Celsjusza oczekiwaną przez mieszkańców i wymaganej od układu grzewczego. Ileż zatem mniej energii potrzeba, by ogrzać powietrze tylko o 2° ws. do temperatury zewnętrznej na poziomie np. 0° a tym bardziej temperatury ujemnej, która „wpuszczana” byłaby do wewnątrz wraz z otwarciem okien lub przez nawiewniki?

Kolejna ważna cecha rekuperacji, to znacznie czystsze powietrze nawiewane do pomieszczeń. Każdy rekuperator wyposażony jest w zestaw filtrów zatrzymujących zanieczyszczenia stałe. Filtry występują również w wersji dla alergików, które charakteryzują się wyższym poziomem filtracji. Cały system rekuperacji można jeszcze rozbudować o kolejne układy uzdatniające jakość powietrza – np. specjalne filtry węglowe lub/i jonizatory powietrza, zintegrować z czujnikami CO2 oraz wilgotności, czy wpiąć wentylację do systemu zarządzania domem inteligentnym. Rekuperator, to rozwiązanie dające przewagę nad klasycznymi metodami wentylacji, także dlatego, że niezależnie od warunków panujących na zewnątrz, zapewnia sprawną i efektywną wymianę powietrza, a ponadto tylko rekuperacja zapewnia odzysk ciepła – przy wentylacji grawitacyjnej lub innym rozwiązaniu bez zastosowanego wymiennika ciepła jest ono bezpowrotnie utracone.

oferta-rekuperator-infinity-energia

Jakie cechy powinien posiadać dobrej klasy rekuperator?

Rekuperator, tak jak każde urządzenie wentylacyjne, musimy rozpatrywać przede wszystkim pod kątem zapewnienia przez niego oczekiwanych wartości wydatku powietrza w poszczególnych pomieszczeniach – zgodnymi z normami i przepisami w tym zakresie. Przy wyborze konkretnego modelu wymiennika należy zwrócić szczególną uwagę na:

  • spręż/wydajność – jest to parametr określający przy jakim ciśnieniu jaka ilość powietrza jest „wydmuchiwana” z rekuperatora – parametr ten ilustruje jakie opory instalacji wentylacyjnej może pokonać dane urządzenie i czy jest w stanie osiągnąć oczekiwane wyniki wydatku powietrza,
  • wentylatory/zużycie prądu – wentylatory stałoprądowe zużywają mniej energii aniżeli wentylatory zmiennoprądowe,
  • wymiennik ciepła/efektywność odzysku ciepła lub/i wilgoci – rozróżniamy kilka rodzajów konstrukcji wymiennika – krzyżowy, przeciwprądowy oraz obrotowy. Wymienniki różnią się również materiałem z jakiego wykonane są płyty wymiennika. Najwyższą efektywnością odzysku ciepła charakteryzują się wymienniki przeciwprądowe, gdyż w takim układzie płyt/kanalików, czas jaki powietrze wywiewane przepływa obok nawiewanego jest najdłuższy, inaczej mówiąc mamy dłuższy czas na ogrzanie zimnego powietrza, co wpływa na wyższą efektywność odzysku.
  • automatyka/sterowanie i możliwości rozbudowy – im bogatsza automatyka tym mniejsze zaangażowanie użytkownika w pracę systemu wentylacyjnego, tym lepsze dopasowanie pracy wentylacji do naszych potrzeb, tym więcej możliwości zastosowaniu dodatkowych opcji np. GWC, nagrzewnicy, czujników jakości powietrza. Reasumując: im bardziej zaawansowany i rozbudowany układ sterowania systemem rekuperacji, tym większa kontrola, więcej komfortu, a nawet niższe zużycie prądu przez rekuperator.
  • obudowa/trwałość i ergonomia – dobrej klasy rekuperator powinien charakteryzować się solidną, trwałą, ergonomiczną i dobrze zaizolowaną obudową – najlepiej oferującą kilka wariantów połączenia z instalacją.
  • hałas – im niższa emisja hałasu urządzenia, tym większy komfort eksploatacyjny i większa elastyczność w wyborze miejsca posadowienia rekuperatora.
  • system przeciwzamrożeniowy – strefa klimatyczna, w której mieszkamy, wymusiła wprowadzenie efektywnych systemów chroniących wymiennik przed zaszronieniem. Skąd to zjawisko? Cechą charakterstyczną wymiany ciepła w wymieniku jest wykraplanie się wilgoci. Bez zastosowania układu przecizamrożeniowego napływające do wymiennika zimne powietrze spowodowałoby zamarzanie tej wilgoci, prowadząc w konsekwencji do niedrożności wymiennika lub nawet do jego uszkodzenia. Najbardziej rozpowszechnionym rozwiązaniem jest nagrzewnica elektryczna wbudowana w rekuperator. Istnieją jednak różne sposoby jej aktywowania – poszczególne rozwiązania mają inne zapotrzebowanie na energię elektryczną. Warto zatem zwrócić uwagę na ten istotny  element.

Jeśli powyższa definicja nie wyczerpała wszystkich Państwa pytań i wątpliwości zapraszamy do kontaktu z naszymi pracownikami – chętnie udzielimy wszelkich odpowiedzi i pomożemy wybrać optymalne rozwiązanie.

Szybki kontakt

Uwaga! Jeśli chcesz wysłać zapytanie o wycenę – skorzystaj z dedykowanego formularza wyceny (tutaj).